باربری شهرک غرب | اتوبار شهرک غرب

باربری شهرک غرب | اتوبار شهرک غرب باربری شهرک غرب با قدومت بیش از یک دهه سابقه درخشان در امورات حمل و نقل اثاث منازل با کادری مجرب بصورت تمام وقت در کل نقاط تهران و شهرک غرب.   در مباحث حمل و نقل که به سه قسمت هوایی زمینی و راه آهن تقسیم میشود